Invisible

P0078 - Egzoz Valfi Kontrol Solenoidi Devresi Bank 1


Egzoz Valfi Kontrol Solenoidiyle ilgili arızalar motor performansını kötü etkileyebileceğinden dolayı, hemen tamir edilmeleri gerekir.

P0078 HATA KODUNUN DETAYLI AÇIKLAMASI - ANLAMI


Değişken valf zamanlaması (VVT) bulunan araçlarda, Motor Kontrol Modülü / Güç Aktarma Sistemi Kontrol Modülü (ECM / PCM), eksantrik milinin konumunu değiştirmek için motor yağını, kontrol solenoidinden ayarlayarak (değiştirerek) eksantrik mili konumunu kontrol eder. Kontrol solenoidi ECM / PCM tarafından, bir Pulse Width Modulated sinyali (PWM) kullanılarak kumanda edilir. ECM / PCM bu sinyali izler ve eğer voltajın normal aralığın dışında olduğunu veya kesintili (sürekli gelip gittiğini) olduğunu tespit ederse, bu arıza kodu meydana gelir ve Arıza Gösterge Işığı (MİL) yanar.

Banka 1, genellikle motorun birinci silindiri içeren tarafıdır, çok nadiren bazı araçlarda bu durum daha farklı olabilir. Egzoz valfi kontrol solenoidi genellikle silindir kafasının Egzoz manifoldu tarafında bulunur. Diğer benzer araç hata arıza kodları şunlardır: P0079 ve P0080. Bu arıza koduna genellikle eşlik eden diğer arıza kodları şunlardır: P0027.

P0078 ARIZA KODUNUN SEMPTOM VE NEDENLERİ


Bu arıza kodunun en sık görünen semptomları şunlardır:

 • Check engine (Motor Arıza) arıza ışığı yanar
 • Araç Hızlanmasında sorun yaşanır ve yakıt tüketimi yükselir

P0078 araç arıza koduna neden olmuş olabilecek arızaların listesi şu şekildedir:

 • Kablo demetinde zayıf bağlantı veya paslanmış terminaller
 • Arızalı Kontrol Solenoidi
 • Güce kısa devre
 • Toprağa kısa devre
 • ECM Arızalanmış Olabilir

P0078 İÇİN ARIZA TEŞHİS VE ONARIM ÖNERİLERİ


Kablo Demeti - ECM ve Solenoidden kablo demetinin konnektörlerini sökün (çıkarın) ve korozyon, gevşek kablolar vb var mı diye kontrol edin, solenoide giden kablo demetindeki + ve - telleri (kabloları) bulun. Solenoid, araçtan araca değişiklik göstermekle birlikte toprak veya güç'ile kontrol ediliyor olabilir. Devredeki güç akışını belirlemek için fabrika bağlantı şemalarını kontrol edin. Ohm ayarına ayarlanmış bir dijital volt ohm metre (DVOM) kullanarak, kablonun her iki ucu arasındaki direnci kontrol edin. DVOM'da bir aşırı limit değeri (OL) meydana geliyorsa, kablolarda açık, gevşey bağlantı veya terminalde bir sorun olabilir. Direnç yaklaşık 1 ohm veya daha az olmalıdır, eğer aşırı direnç varsa, solenoid ile PCM / ECM arasında korozyon veya kötü (arızalı/sorunlu) kablolama olabilir.

Kontrol solenoidi - Solenoidin elektrik kablo demeti takılı değilken, DVOM'u ohm değerine ayarlayın ve kontrol solenoidi üzerindeki elektrik terminallerinin her biri arasındaki direnci kontrol edin. Yaptığınız direnç ölçümününden elde etmiş olduğunuz sonucu, fabrika verileriyle kıyaslayın eğer elinizde fabrika verileri yoksa, çalıştığından emin olduğunuz başka bir solenoidi de ölçüp ondan aldığınız değerlerle kıyaslayın. DVOM'da bir aşırı limit (OL) veya çok düşük direnç değeri varsa, solenoid muhtemelen arızalıdır. DVOM kablolarından birini toprağa ve diğerini kontrol solenoidi üzerindeki her bir terminale dokundurarak kontrol solenoidi içinden toprağa kısa devre var mı diye kontrol edin. Direnç mevcutsa, solenoid dahili olarak kısa devre yapmış olabilir.

Güce kısa devre - PCM/ECM kablo demetini çıkarın (sökün) ve solenoide giden tellerin hangileri olduğunu tespit edin. DVOM cihazınızı volt ölçümüne ayarlayın ve DVOM'nin negatif kablosunu toprağa ve positif kablosunu kontrol solenoidindeki tellere (kablolara) birer birer dokundurun. Voltaj var mı diye kontrol edin, eğer voltaj varsa, kablo demetinde güce kısa devre olduğu anlamına gelir. Kablo demeti konnektörünü çıkartın ve solenoide giden kabloyu, güce kısa devrenin nerede olduğunu tespit edebilmek için test edin.

Toprağa Kısa Devre - PCM/ECM kablo demetini çıkarın (sökün) ve solenoide giden tellerin hangileri olduğunu tespit edin. DVOM cihazınızı volt ölçümüne ayarlayın ve DVOM'nin pozitif kablosunu voltaja (akü +) ve negatif kablosunu kontrol solenoidindeki tellere (kablolara) birer birer dokundurun. Voltaj var mı diye kontrol edin, eğer voltaj varsa, kablo demetinde toprağa kısa devre olduğu anlamına gelir. Kablo demeti konnektörünü çıkartın ve solenoide giden kabloyu, toprağa kısa devrenin nerede olduğunu tespit edebilmek için test edin.DVOM kablolarından birini toprağa ve diğerini kontrol solenoidi üzerindeki her bir terminale dokundurarak kontrol solenoidi içinden toprağa kısa devre var mı diye kontrol edin. Düşük bir direnç varsa, solenoid dahili olarak kısa devre yapmış olabilir.

PCM / ECM - Eğer kablolarda ve kontrol solenoidinde bir sorun tespit edemediyseniz, PCM / ECM'deki motor çalışır durumdayken solenoide giden kabloları test etmek gerekecek. Motor işlevlerini okuyabilen gelişmiş bir tarama aleti kullanarak, kontrol solenoidine komut verilen görev döngüsünü izleyin. Motor çalışırken, çeşitli motor devirlerinde ve motor yük altındayken solenoidi izlemek gerekecektir. Multimetre aletindeki okuma, tarama aletindeki komut verilen görev döngüsüyle eşleşmelidir. Eşleşmiyorsa, kutupları ters çevrin - diğer kablo terminalindeki pozitif üçü solenoide bağlayın ve doğrulamak için tekrar test edin. Eğer PCM'den sinyal algılanmadıysa, PCM'nin kendisi arızalı olabilir.

DİĞER DETAYLAR


 • OBD KODU:

  P0078
 • KOD TÜRÜ:

  OBD II
 • ÜRETİCİ:

  Jenerik
 • YAZAR:

  Hasan Özdemir
 • DÜZENLEYEN:

  None
 • TARİH:

  2019-05-12 03:02:57

Bir Yorum Yazın

Arıza kodu ekleyerek bize destek olun

WİKİ OBD Hakkında

WİKİ OBD, kapsamlı bir (OBD) araç arıza kodları veritabanından oluşan çevrimici bir wiki tarzı topluluktur. Amacımız, dünyanın en yararlı araç arıza teşhisi ve onarım rehberliği veritabanını oluşturmaktır..